150 jaar: UPS en DOWNS

Het was niet altijd koek en ei bij Schagens Harmonie: sterk wisselende ledenaantallen, scheve verhouding jeugd- en volwassen leden en daardoor financiële zorgen, met name wat de financiering van de instrumenten betrof.

“Schagens Harmonie: water tot aan de lippen gestegen” kopte de Schager Courant in 1966. Men had maar liefst 20.000 gulden (thans bijna €10.000) nodig voor nieuwe instrumenten.

De helft zou uit subsidies komen, maar de andere helft moest men zelf ophoesten.
Het actieplan bestond uit een “lijstcollecte” en door “een bijdrage te vragen aan grotere bedrijven en instellingen in Schagen”.

Niets nieuws onder de zon sinds 1966 dus, want nog steeds doen wij als vereniging geregeld een beroep op bedrijven en serviceclubs.
Alleen noemen we het nu ‘sponsoring’ of ‘crowd-funding’.

Niet lang daarna stond er een bericht in dezelfde krant dat de Harmonie liefst fl. 2.000 mocht ontvangen van “machinefabriek De Kennemer” ten behoeve van het instrumentenfonds!

Het kan raar lopen: Schagens Harmonie bestaat nog steeds, en op bedrijventerrein Lagedijk staan de gigantische gebouwen van voorheen De Kennemer er al geruime tijd verlaten en leeg bij…….

Verder

Terug