150 jaar: verantwoording

Ruim een jaar geleden werd tijdens een algemene ledenvergadering besloten om een jubileumcommissie in het leven te roepen. Deze kwam verschillende keren bij elkaar om ideeën te spuien en deze op haalbaarheid te toetsen.
Aanvankelijk stond ook de productie van een echt jubileumboek op de rol.
Maar bij nader inzien werden de kosten ervan naar onze smaak veel te hoog.

Uiteindelijk besloten we tot het maken van een soort tijdschrift met niet al te lange teksten en veel illustraties.
En omdat iedereen zo ongeveer over de moderne media beschikt zou het een digitale versie worden, waarvan we voor alle leden een printversie hebben gemaakt.

De inhoud is lang niet volledig; dat kan ook niet. Hoe vat je in vredesnaam 150 jaar verenigingsgeschiedenis samen en wie is er nu nog echt geïnteresseerd hoe het er in de 19e en 20e eeuw aan toe ging. Bovendien ben ik geen echte geschiedschrijver.

Toch hopen we een aardig beeld geschetst te hebben.
Wil je méér weten, dan verwijzen we je hieronder naar een interessante website, waar ook historisch materiaal te vinden is over onze Schagens Harmonie.
Veel plezier er mee, en we zien elkaar dit jaar vast nog vaak, zéker tijdens de kers op onze taart in Alpha op 23 november.
Dan geven wij ons jubileumconcert waarbij we onze beroemde stadsgenote Karin Bloemen bij een vijftal nummers zullen begeleiden.

En ga eens naar Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg voor de tentoonstelling over 150 jaar Schagens Harmonie (Loet 14, Schagen).

Het omslag

Prenttekening gemaakt door Anton Pieck op 20-jarige leeftijd.
Anton Pieck werd in 1895 in Den Helder geboren en de tekening werd door hem gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van Schagens Harmonie.
De bewerking (de banner met daarop “150 jaar”) werd gemaakt door Hans van Kampen.

De foto’s die u ziet

Tenzij anders vermeld, of als we de maker niet hebben weten te achterhalen, zijn alle foto’s in dit magazine genomen door Jeroen Balink

Namens de jubileumcommissie, Danielle Leetink, Delphine Balink-Hogenes, Doranne van der Steen, Marcel Leetink en met artistieke inbreng van Esther Hoek.

 Rob Hogenes, hoofdredacteur

Interessante website:

www.zijpermuseum.nl en zoek dan verder op Niestadt fotocollectie. “Schagens Harmonie” aanklikken en smullen maar!

Verder

Terug