150 jaar: Een eeuw lang Schagens Harmonie (Kapel)

Vijftig jaar geleden was het ook feest rondom Schagens Harmonie.
De Vereniging bestond toen 100 jaar en dat ging in Schagen niet ongemerkt voorbij.
Hoogtepunt was de feestelijke receptie die in april 1969 gehouden werd in Zaal Raven (het huidige Alpha).
Door de Schager jeugddrumband werd een daverende serenade gebracht, terwijl door maar liefst tien sprekers het woord gevoerd werd om de muziekkapel lof en eer toe te zwaaien.
De jubilerende Schagens Harmonie Kapel werd zelfs “Schagens oudste cultuurbrenger” genoemd
Er werd een “geschenk onder couvert” overhandigd, vier leden kregen gouden of zilveren onderscheidingen van de “Algemene Unie van Muziekverenigingen”.
En de Harmonie zelf trakteerde de vele aanwezigen op een prachtig jubileumconcert.

Absoluut hoogtepunt op deze feestavond was de toekenning van de erepenning van verdienste die burgemeester Wognum namens Hare Majesteit de Koningin (Juliana) aan de Harmonie uitreikte.
De heer Wognum feliciteerde niet enkel de harmonie met deze hoge onderscheiding, maar ook de gehele Schager gemeenschap!

Op deze pagina(‘s) enkele krantenknipsels, alsmede een afbeelding van de bij de legpenning behorende oorkonde.
De oorkonde hebben we na 50 jaar gaaf teruggevonden in onze archieven; de legpenning helaas niet. Naspeuringen bij familieleden van oud-bestuursleden in en om Schagen hebben helaas niets opgeleverd.
De legpenning is onvindbaar, maar gelukkig hebben we er een foto van…

Verder

Terug