De Passie Schagen – Esther Hoek

img_4147

Esther Hoek heeft klassiek saxofoon gestudeerd aan het Alkmaars Conservatorium bij Karel Bruin, daarna heeft ze haar Uitvoerend Musicus diploma behaald aan het Sweelick Conservatorium in Amsterdam bij Arno Bornkamp.
Naast deze studie studeerde ze ook Hafa-directie die ze met succes afrondde in 1997 aan het Alkmaars Conservatorium bij Jan Schut.

Esther is als dirigent al geruime tijd verbonden aan Schagens Harmonie.
Ze is altijd op zoek naar bijzondere concerten om de harmoniemuziek bij een breder publiek te promoten. Voor Schagens Harmonie zijn ” Op de Beun”, ” De Voddeman van Teheran” en  ” Wind in de Zeilen ” succesvolle voorbeelden.

De Passie Schagen komt ook uit de koker van Esthers ideeën. Nadat ze vorig jaar de samenwerking met Stephanie Kramer en haar Voices voor de eerste editie van De Passie Schagen had gezocht, bleek dit erg succesvol. De pers vroeg om een vervolg en het is gelukt om ook dit jaar een prachtige voorstelling te produceren.

Esther is niet alleen aan Schagens Harmonie als dirigent verbonden, maar ook aan fanfare Crescendo Assendelft en harmonie Concordia Oostzaan. Ook is ze werkzaam als saxofoondocent, jurylid, maakt ze deel uit van het saxofoon kwartet Zephyr, treedt ze op als soliste en is ze muzikaal leider van muziektheatergezelschap Scala. Scala voert later dit jaar Little Shop of Horrors uit.