Aanmelden

Willen jullie via dit formulier laten weten of je woensdag wil en kan repeteren?

Als we gaan repeteren zullen we sowieso alle adviezen van het RIVM in acht nemen, dus óók het dragen van een mondkapje als je je verplaatst in de ruimte. Als je op je stoel zit hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Aan- of Afmelden 16 juni 2021