Aanmelden

Willen jullie via dit formulier laten weten of je woensdag 16 december wil en kan repeteren?

We houden de persconferentie van dinsdag nauwlettend in de gaten. Het kan zijn dat de plannen nog veranderen – hou daarom de Whats App in de gaten.

Het ‘kerstconcert’ staat vooralsnog gepland op zaterdagmiddag 19 december.

We repeteren met het groot orkest tot 21:30 uur en zonder pauze. Met het groot orkest zullen we kerstliedjes gaan spelen.

Als je al eerder aangegeven hebt tijdens de lockdown niet te willen repeteren, hoef je niet opnieuw te reageren (mag wel). Maar als je van gedachten veranderd bent kan je je gewoon aanmelden.

Als we gaan repeteren zullen we sowieso alle adviezen van het RIVM in acht nemen, dus óók het dragen van een mondkapje als je je verplaatst in de ruimte. Als je op je stoel zit hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Aan- of Afmelden 16 december 2020